LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES


CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES

Sl.No. Name of the Castes/Sub-castes/Synonyms/ Entry No. in the
Communities Central List
BIHAR
1 Abdal 1
2 Agariya 2
3 Aghori 3
4 Amaat 4
5 Bagdi 77
6 Bakho (Muslim) 130
7 Banpar 113
8 Barai 82
9 Barhai (Viswakarma) 81
10 Bari 78
11 Beldar 79
12 Bhar 85
13 Bhaskar 86
14 Bhat, Bhatt 88
15 Bhathiara (Muslim) 84
16 Bind 80
17 Bhuihar, Bhuiyar 87
18 Chain, Chayeen 39
19 Chapota 40
20 Chandrabanshi (Kahar) 41
21 Chanou 43
22 Chik (Muslim) 38
23 Christian converts from Other Backward Classes 121
24 Christian converts from Scheduled Castes 120
25 Churihar (Muslim) 42
26 Dafali (Muslim) 46
27 Dangi 123
28 Devhar 55
29 Dhamin 59
30 Dhanuk 56
31 Dhanwar 122
32 Dhankar 60
33 Dhekaru 47
34 Dhimar 61
35 Dhobi (Muslim) 57
36 Dhunia (Muslim) 58
37 Gaddi 30
38 Gandarbh or Gandharb 31
39 Gangai (Ganesh) 32
40 Gangota, Gangoth 33
41 Ghatwar 37
42 Godi (Chhava) 29
43 Gorh, Gonrh (only in the district of Saran & Rohtas) 34
44 Goud 36
45 Gulgaliya 35
46 Idrisi or Darzi (Muslim) 119
47 Jogi (Jugi) 44
48 Kadar 7
49 Kaivartta/Kaibartta 8
50 Kagzi 16
51 Kalandar 9
52 Kalwar 124(a)
Kalal, Eraqui 124(b)
53 Kamar (Lohar, Karmakar, Visvakarma) 18
54 Kanu 17
55 Kapadia 20
56 Kasab (Kasai) (Muslim) 5
57 Kaura 10
58 Kawar 11
59 Kewat 6
Keot
60 Khadwar (only in the district of Sivan and Rohtas) 26
61 Khangar 23
62 Khatik 22
63 Khatwa 24
64 Khatwe 25
65 Khelta 28
66 Khetauri, Khatauri 27
67 Kochh 12
68 Korku 13
69 Kosta, Koshta 21
70 Kumarbhag Pahadia 14
71 Kulahia 125
72 Kurmi 15
Kurmi (Mahto) (in Chhotanagpur Division only)
73 Kushwaha (Koeri) 19
74 Laheri 112
75 Madar 100
76 Madari (Muslim) 91
77 Mehtar, } 92
Lalbegi, } (Muslim)
Halalkhor, }
Bhangi }
78 Majhwar 94
79 Malar (Malhar) 95
80 Mali (Malakar) 89
81 Mallah (Surhiya, Kewat Murawari) 90
82 Mangar (Magar) 96
83 Markande 97
84 Maulik 98
85 Mauriaro, Mauriara 101
86 Miriasin (Muslim) 93
87 Mirshikar (Muslim) 102
88 Momin (Muslim) 103
89 Mukri (Mukeri) (Muslim) 99
90 Nagar (This does not include Maithili Brahmins 128
and immigrant Nagars from other States who are
Brahmins and Baniyas)
91 Nai 62
92 Naiya 66
93 Nalband (Muslim) 67
94 Namshudra 65
95 Nat (Muslim) 63
96 Nunia, Nonia 64
97 Pahira 74
98 Pal (Bherihar-Gaderi), Gaderia 75
99 Pamaria (Muslim) 68
100 Pandi 70
101 Parya 72
102 Pinganiya 71
103 Pradhan 73
104 Prajapati (Kumbhar) 69
105 Rajbanshi (Risiya and Poliya) 107
106 Rajbhar 105
107 Rajdhobi 106
108 Rangwa 108
109 Rangrez (Muslim) 109
110 Rauttiya 110
111 Rayeen or Kunjra (Muslim) 111
112 Sangatrash (only in the district of Nawadah) 118
113 Sauta (Sota) 115
114 Sayee (Muslim) 116
115 Shekhra 76
116 Shershahbadi 126
117 Shivhari 114
118 Sonar, Sunar 117
119 Sudi, Halwai, Roniyar, Pansari, Modi, Kasera, 83
Kesarwani, Thathera, Patwa, Sinduriya-Bania,
Mahuri-Vaishya, Avadh-Bania, Agrahari-Vaishya
120 Sukiyar 127
121 Tamariya 50
122 Tamoli, Tamboli 52
123 Tanti (Tatwa), Tati, Tatin 48
124 Teli 53
125 Tharu 54
126 Thakurai (Muslim) 131
127 Tikulhar 45
128 Tiyar 51
129 Turha 49
130 Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Sadgope) 104
131 Saikalgar (Sikligar) (Muslim) 129
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s